خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو کنترل توپ با سینه در بازی فوتبال

یکی از بهترین راه‌های کنترل توپ هنگام گرفتن آن از یار هم تیمی خود، گرفتن و کنترل توپ با قفسه سینه است. کنترل توپ اولین نمایش تکنیک فوتبالیست است. همه چیز بستگی به نحوه برخورد بازیکن در برابر محیطی موافق (یاران خود) یا محیطی مخالف (حریفان) دارد. هدایت توپ برای یار خودی یا کنترل آن در برابر حریف، هر کدام به اقدامی متفاوت نیاز دارد که باید با موقعیت بازی هماهنگ باشد. در این ویدیو چگونگی انجام آن و نیز تمرین کردن این حرکت را به شما آموزش داده‌ایم.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه