نحوه ی اسپک زدن

نحوه ی اسپک زدن

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

آخرین ضربه‌ای که در یک طرف زمین والیبال زده می‌شود و توپ وارد زمین حریف می‌شود معمولا باید به گونه‌ای باشد که کنترل کردن آن توسط تیم حریف سخت باشد. بهترین ضربه همان اسپک (آبشار) است. ضربه‌ای که مهاجم با پریدن و تمام قدرت به توپ میزند و توپ را وارد زمین حریف میکند. این ویدئو شما را با انواع اسپک زدن آشنا می‌کند و آموزش می‌دهد که چطور در هر نقطه‌ای بتوانید اسپک بزنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

دفاع در برابر پاس پشت تور

دفاع در برابر پاس پشت تور

قیمت : اشتراک ویژه
 سرویس شناور

سرویس شناور

قیمت : اشتراک ویژه
 سرویس شناور پرشی

سرویس شناور پرشی

قیمت : اشتراک ویژه
سرویس پرشی

سرویس پرشی

قیمت : اشتراک ویژه
اصول پاس حمله- بخش‌ اول

اصول پاس حمله- بخش‌ اول

قیمت : اشتراک ویژه
اصول پاس حمله- بخش‌ دوم

اصول پاس حمله- بخش‌ دوم

قیمت : اشتراک ویژه
آموزش سه گام

آموزش سه گام

قیمت : اشتراک ویژه
زمان‌بندی ضربه‌های اسپک

زمان‌بندی ضربه‌های اسپک

قیمت : اشتراک ویژه
اشتباهات رایج اسپک

اشتباهات رایج اسپک

قیمت : اشتراک ویژه
حرکات پای اسپکر میانی

حرکات پای اسپکر میانی

قیمت : اشتراک ویژه
حرکات پای مهاجم سمت راست

حرکات پای مهاجم سمت راست

قیمت : اشتراک ویژه