خطا در بارگذاری ویدئو ...

تکینیک شیرجه زدن

در این ویدئو به شما تکنیک دایو یا همان شیرجه زدن توسط یک مربی حرفه‌ای آموزش داده می‌‍شود. این تکنیک یکی از تکنیک‌های مهم و کاربردی برای زمانی است که توپ در پایین است. این تکنیک اگر درست انجام نشود می‌تواند باعث آسیب جدی به زانو ها شود. این ویدئو به شما یاد می‌دهد که چطور این حرکات را درست انجام دهید و از آسیب‌ها جلوگیری کنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

دفاع در برابر پاس پشت تور

دفاع در برابر پاس پشت تور

قیمت : اشتراک ویژه
 سرویس شناور

سرویس شناور

قیمت : اشتراک ویژه
 سرویس شناور پرشی

سرویس شناور پرشی

قیمت : اشتراک ویژه
سرویس پرشی

سرویس پرشی

قیمت : اشتراک ویژه
اصول پاس حمله- بخش‌ اول

اصول پاس حمله- بخش‌ اول

قیمت : اشتراک ویژه
اصول پاس حمله- بخش‌ دوم

اصول پاس حمله- بخش‌ دوم

قیمت : اشتراک ویژه
نحوه ی اسپک زدن

نحوه ی اسپک زدن

قیمت : اشتراک ویژه
آموزش سه گام

آموزش سه گام

قیمت : اشتراک ویژه
زمان‌بندی ضربه‌های اسپک

زمان‌بندی ضربه‌های اسپک

قیمت : اشتراک ویژه
اشتباهات رایج اسپک

اشتباهات رایج اسپک

قیمت : اشتراک ویژه
حرکات پای اسپکر میانی

حرکات پای اسپکر میانی

قیمت : اشتراک ویژه
حرکات پای مهاجم سمت راست

حرکات پای مهاجم سمت راست

قیمت : اشتراک ویژه