آموزش مقدماتی والیبال

آموزش مقدماتی والیبال

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

والیبال که در سال 1895 در کشورآمریکا توسط ویلهام مورگان ابداع شد، ششمین ورزش محبوب دنیاست. قدرت، سرعت، دقت و چابکی از نکات مهم برای این ورزش محسوب می‌شود. پاس دادن توپ، دفاع در برابر پاس‌های پشت تور، راهکارهای بالا بردن قدرت اسپک، چگونگی زدن سرویس فلوت، سرویس پرشی و زمانبندی ضربات اسپک از جمله ویدیوهای آموزشی هستند که دراین سرویس مشاهده خواهید کرد.

ویدیوهای این مجموعه

دفاع در برابر پاس پشت تور غیر رایگان

دفاع در برابر پاس پشت تور

قیمت : اشتراک ویژه
 سرویس شناور غیر رایگان

سرویس شناور

قیمت : اشتراک ویژه
 سرویس شناور پرشی غیر رایگان

سرویس شناور پرشی

قیمت : اشتراک ویژه
سرویس پرشی غیر رایگان

سرویس پرشی

قیمت : اشتراک ویژه
اصول پاس حمله- بخش‌ اول غیر رایگان

اصول پاس حمله- بخش‌ اول

قیمت : اشتراک ویژه
اصول پاس حمله- بخش‌ دوم غیر رایگان

اصول پاس حمله- بخش‌ دوم

قیمت : اشتراک ویژه
نحوه ی اسپک زدن غیر رایگان

نحوه ی اسپک زدن

قیمت : اشتراک ویژه
آموزش سه گام غیر رایگان

آموزش سه گام

قیمت : اشتراک ویژه
زمان‌بندی ضربه‌های اسپک غیر رایگان

زمان‌بندی ضربه‌های اسپک

قیمت : اشتراک ویژه
اشتباهات رایج اسپک غیر رایگان

اشتباهات رایج اسپک

قیمت : اشتراک ویژه
حرکات پای اسپکر میانی غیر رایگان

حرکات پای اسپکر میانی

قیمت : اشتراک ویژه
حرکات پای مهاجم سمت راست غیر رایگان

حرکات پای مهاجم سمت راست

قیمت : اشتراک ویژه