آموزش مقدماتی شطرنج

آموزش مقدماتی شطرنج

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

برای پیدا کردن مهارت در هر بازی ای نخست نیاز به شناخت کلی درباره نحوه بازی و قوانین و مقررات موجود در آن است. شطرنج یک بازی ذهنی است و نیاز به مهارت تمرکز ذهن دارد. آشنایی کامل درباره تئوری بازی به شما کمک می‌کند تا مهارت لازم را برای انجام آن کسب کنید. این سرویس آموزش های اساتید خبره شطرنج را برای شما به اشتراک می گذارد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو ثبت بازی با علائم غیر رایگان

ویدئو ثبت بازی با علائم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو محاسبات ذهنی غیر رایگان

ویدیو محاسبات ذهنی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو قلمرو مهره ها غیر رایگان

ویدیو قلمرو مهره ها

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو زمان‌بندی در شطرنج غیر رایگان

ویدئو زمان‌بندی در شطرنج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکات مجاز در بازی غیر رایگان

ویدئو حرکات مجاز در بازی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آوانس در شطرنج غیر رایگان

ویدئو آوانس در شطرنج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو ترفیع سرباز غیر رایگان

ویدیو ترفیع سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو استراتژی گامبی غیر رایگان

ویدیو استراتژی گامبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو زوگزوانگ غیر رایگان

ویدئو زوگزوانگ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکات ترکیبی غیر رایگان

ویدیو حرکات ترکیبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چینش سرباز غیر رایگان

ویدیو چینش سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کاپابلانکا غیر رایگان

ویدئو کاپابلانکا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شروع بازی غیر رایگان

ویدئو شروع بازی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات دو حرکته غیر رایگان

ویدئو کیش و مات دو حرکته

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات  با سه حرکت غیر رایگان

ویدئو کیش و مات با سه حرکت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات در چهار حرکت غیر رایگان

ویدئو کیش و مات در چهار حرکت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مهره سرباز غیر رایگان

ویدئو مهره سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو قربانی ساختگی غیر رایگان

ویدئو قربانی ساختگی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مات خفه غیر رایگان

ویدئو مات خفه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات نردبانی غیر رایگان

ویدئو کیش و مات نردبانی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تکنیک بلک برن غیر رایگان

ویدیو تکنیک بلک برن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اصول دفاع سیسیلی غیر رایگان

ویدئو اصول دفاع سیسیلی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو روی لوپز غیر رایگان

ویدئو روی لوپز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت به سبک ایتالیایی غیر رایگان

ویدئو حرکت به سبک ایتالیایی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ده حرکت طلایی غیر رایگان

ویدئو ده حرکت طلایی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو شطرنج سرعتی غیر رایگان

ویدیو شطرنج سرعتی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو اسب غیر رایگان

ویدیو اسب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فیل غیر رایگان

ویدئو فیل

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو رخ غیر رایگان

ویدیو رخ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو وزیر غیر رایگان

ویدیو وزیر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شاه غیر رایگان

ویدئو شاه

قیمت : اشتراک ویژه