آموزش پرتاب فریزبی با برودی اسمیت

آموزش پرتاب فریزبی با برودی اسمیت

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

فریزبی در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اين ورزش به صورت تفريحي و حرفه‌ای در هر محيط باز مثل پارك، پاركينگ يا صحرا با حضور حداقل دو نفر با پرتاب يك بشقاب براي همديگر كه به شكل جالبي در هوا پرواز مي‌كند قابل انجام است. ممکن است یادگیری این ورزش در نگاه اول به نظرتان آسان برسد، اما بعد از کمی تمرین متوجه می‌شود که روش‌های متفاوتی برای پرتاب این صفحه وجود دارد. در ویدئوهای این سرویس برودی اسمیت که یک فریزبی باز حرفه‌ای است، همه تکنیک‌ها و ترفندهای این ورزش را آموزش می‌دهد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو سرعت و قدرت حرکت دست غیر رایگان

ویدئو سرعت و قدرت حرکت دست

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین دفاع تیمی غیر رایگان

ویدئو تمرین دفاع تیمی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب چکشی غیر رایگان

ویدئو پرتاب چکشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دفاع کردن در فریزبی غیر رایگان

ویدئو دفاع کردن در فریزبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب اسکوبر غیر رایگان

ویدئو پرتاب اسکوبر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکات پاها در فریزبی غیر رایگان

ویدئو حرکات پاها در فریزبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب با شدت دیسک غیر رایگان

ویدئو پرتاب با شدت دیسک

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب دیسک از جلو غیر رایگان

ویدئو پرتاب دیسک از جلو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب در باد غیر رایگان

ویدئو پرتاب در باد

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب شستی غیر رایگان

ویدئو پرتاب شستی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرتاب چکشی غیر رایگان

ویدئو پرتاب چکشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو نحوه پرتاب فورهند غیر رایگان

ویدئو نحوه پرتاب فورهند

قیمت : اشتراک ویژه