وزنه برداری

قیمت: اشتراک ویژه
عضویت

آموزش وزنه برداری به همراه تکنیک‌هایی از قبیل چگونگی بلند کردن وزنه و جای‌گیری صحیح توسط مربیانی حرفه‌ای و به نام