خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو اسکیت‌بردهای دُم اردکی

نوع خاص و متفاوتی از اسکیت‌برد وجود دارد که به آن اصطلاحاً پین تیل (به معنی دُم اردکی) گفته می‌شود. در این نوع اسکیت‌برد چرخ‌ها با تخته تماس پیدا نمی‌کنند و اجازه مانوربیشتری به ورزشکار می‌دهند.

دیگر ویدیوهای این سرویس