خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو پینگ‌پنگ و پارکور نمایشی

در این ویدئو ابتدا یک پینگ‌پنگ‌باز را خوهید دید که با مهارتی باورنکردنی ضربه‌های جالبی و خلاقانه‌ای را به نمایش می‌گذارد. سپس صحنه‌های جذابی از ورزش پارکور یا دو خیابانی را تماشا خواهید کرد.

دیگر ویدیوهای این سرویس