خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو فینال دوچرخه‌سواری کوهستان 2010

در این بخش صحنه‌هایی از یکی از رقابت‌های دوچرخه‌سواری کوهستان که شرکت رِدبول اسپانسر آن است را خواهید دید. این مسابقه از سال 2001 تا 2004 انجام شد و سپس به دلیل خطر بیش از حد تا سال 2008 تعلیق شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس