خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو پارکور سباستین چارون 2010

سباستین چارون که به اصطلاح یک پارکورکار یا دونده خیابانی است می‌تواند با تکنیک‌های خود نوع متفاوتی از حرکت کردن را به نمایش می‌گذارد. این چند حرکت او در سال 2010 را نشان می‌دهد.

دیگر ویدیوهای این سرویس