خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو حرکات جالب در بدمینتون بخش 2

بازی بدمینتون امروزی از کشور هندوستان آغاز شده‌است، از بازی‌ که آن‌ها به نام پونا انجام می‌دادند. این بازی که رقابتی زیبا در هند بود توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد و امروزه ما به این شکل شاهد آن هستیم. با دیدن این ویدیو می‌توانید شاهد بخشی از لحظات زیبای بازی‌های بدمینتون جهانی باشید.

دیگر ویدیوهای این سرویس