خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو سقوط آزاد از فراز جَو

در سال 2012 فلیکس بامگارتنر، چترباز اتریشی، از ارتفاع 38969 متری زمین پرید و در آن زمان رکورد سقوط آزاد را به نام خود ثبت کرد. این پرش و سقوط آزاد دیدنی را در این ویدیو تماشا کنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس