خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو دوچرخه‌سواری کوهستان

دوچرخه‌سواری کوهستان از آن دسته‌رشته‌های ورزشی است که به آمادگی جسمانی و مهارت زیادی نیاز دارد. در این ویدیو شاهد عبور دوچرخه‌سوار از مسیرهایی خواهید بود که بعضاً خطرناک هستند.

دیگر ویدیوهای این سرویس