خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو ماشین‌های کوچک و تند و تیز

کارتینگ یکی از انواع مسابقات اتومبیل‌رانی است که ماشین‌های استفاده شده در آن بسیار کوچک اما در عین حال سریع هستند. این ویدئو یک مسابقه کارتینگ را از روی سر یک راننده به شما نشان می‌دهد.

دیگر ویدیوهای این سرویس