خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو پرش از رمپ

پرش یک ماشین از روی رمپ یا مسیر شیب‌دار شاید معمولی به نظر برسد. در این ویدئو نیز همین اتفاق افتاده است اما بعد از پرش با صحنه‌ای مواجه میشوید که مطمئناً شما را حیرت‌زده می‌کند.

دیگر ویدیوهای این سرویس