خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو پرواز میلیمتری

این ویدئو یکی از حرکات منحصر به فرد در پرواز با لباس بالدار را پیش چشمان شما می‌آورد که نهایت مهارت چترباز را می‌طلبد و به برآوردها و حرکت دقیق و میلیمتری او نیاز دارد.

دیگر ویدیوهای این سرویس