خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو پرواز بر فراز شهر در شب

پرش از هلیکوپتر و پرواز با لباس بالدار کاریست که احتمالاً صحنه‌هایی از آن را در روز و بر فراز نواحی طبیعی دیده‌اید اما این ویدیو تصاویری از این نوع پرواز را در هنگام شب و بر فراز شهر نشان می‌دهد.

دیگر ویدیوهای این سرویس