ویدیو فنون فوتبال - شوت زدن در حال حرکت

ویدیو فنون فوتبال - شوت زدن در حال حرکت

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

یادگیری شوت زدن در حال حرکت یکی از مهمترین فن‌ها در فوتبال است چراکه بازیکن همیشه در شرایط ثابتی برای شوت زدن قرار ندارد. این فن در پاس دادن توپ به هم تیمی و نیز انتقال توپ به نقطه‌ی دیگر زمین بسیار کاربرد دارد. در این ویدیو می‌توانید این فن را یاد بگیرید و آن را تمرین کنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه