ویدیو فنون فوتبال و تردستی با توپ

ویدیو فنون فوتبال و تردستی با توپ

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

تردستی با توپ و یا در واقع همان رو پایی زدن جزء فنون و تکنیک‌های اصلی فوتبال محسوب نمی‌شود و حرکتی نیست که بخواهید از آن در بازی استفاده کنید. تمرین این حرکت تنها به بالا رفتن تعادل و کنترل شما برای حفظ توپ کمک می‌کند. در این ویدیو می‌توانید چگونگی انجام آن را یاد بگیرید و در تمرینات خود نیز از آن استفاده کنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه