ویدیو آموزش دروازه بانی فوتبال - ارسال

ویدیو آموزش دروازه بانی فوتبال - ارسال

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

وظیفه دوم دروازه بان یعنی به کار بردن حملات سریع نیز بسیار مهم است . محافظت از دروازه کافی نیست . او باید دوباره توپ را به بازیکنان تیم برگرداند و مطمئن شود که آن را به یکی از افراد تیم که در وضع خوبی به سر می برد داده است . بنابراین قدرت تهاجمی تیم افزایش می‌یابد . همانطور که اطلاع دارید فقط زمانی که تیم توپی در دست دارد می‌توانید حمله را اجرا کنید. در این ویدیو شما با چگونگی ارسال توپ آشنا خواهید شد و یاد می‌گیرید که چگونه انواع ارسال توپ را در این موقعیت انجام دهید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه