ویدئو فنون فوتبال و شوت کردن

ویدئو فنون فوتبال و شوت کردن

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

شوت نتیجه‌ی ضربه است و در این مبارزه از راه دور ، شوت زن و دروازه2بان شرکت دارند . قبل از انجام شوت ضرورتا چند عامل را باید مورد توجه قرار دهیم. اول حضور و خصوصیات دروازه‌بان، دوم تراکم و جا گیری مدافعین و سوم شرایط جوی و وضعیت زمین. در این ویدیو شما با فرآیند انجام این حرکت دارای انواع مختلفی است آشنا خواهید شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه