ویدیو فنون فوتبال و دریبل کردن

ویدیو فنون فوتبال و دریبل کردن

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

تکنیک ، پیش بردن توپ را با پا ، در بازی فوتبال دریبل گویند. که برای پیش بردن توپ از یک سمت زمین به سمت دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از رموز دریبل کنترل صحیح توپ است. در این ویدیو شما می‌توانید این حرکت را یاد گرفته و روش تمرین کردن آن را نیز بیاموزید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه