ویدیو چرخش پا به دور توپ در بازی فوتبال

ویدیو چرخش پا به دور توپ در بازی فوتبال

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

یکی دیکر از انواع چرخش پا به دور توپ، هنگام روپایی زدن است. این فن بیشتر جنبه‌ی نمایشی و تمرینی دارد. شما می‌توانید با دیدن این ویدیو این فن را یاد بگیرید و از آن در تمرینات خود برای حفظ تعادل با توپ و مسلط شدن به توپ استفاده کنید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه