ویدئو فنون فوتبال و دریبل رونالدویی

ویدئو فنون فوتبال و دریبل رونالدویی

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

قاعده دریبل در فوتبال محدود نیست. برای انجام این حرکت تکنیکی طرح و نقشه منظم و قد و قواره مطلوب مطرح نیست. دریبل از استراتژی تاکتیکی یک تیم فراتر می‌رود، زیرا نظم تمامی داده‌های بازی را به هم می‌ریزد . یک دریبل زن ماهر می‌تواند کلیه محاسبات انجام شده در مورد یک مسابقه را به هم بزند. در این ویدیو شما می‌توانید این حرکت را به صورت تصویری ببینید و مراحل تمرین آن را یاد بگیرید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه