ویدئو فنون فوتبال و تکنیک روبینیو

ویدئو فنون فوتبال و تکنیک روبینیو

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

نام این حرکت از نام یکی از بازیکنان معروف فوتبال برزیل گرفته شده است. این فن از چند قیچی متوالی تشکیل شده است که برای باز کردن راه و عبور از کنار مدافع بسیار کاربرد دارد. در اینجا تکنیک این حرکت و چگونگی تمرین آن به شما آموزش داده شده است.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

ویدیو فنون فوتبال و ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه