خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو تساوی بدون گل روستف برابر یوفا

از سری مسابقات لیگ روسیه تیم روستف برابر یوفا به تساوی بدون گل رضایت داد. در این بازی سعید عزت اللهی تا دقیقه 78 برای روستف بازی کرد و پس از آن جای خود را به سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم روستف داد.

دیگر ویدیوهای این سرویس