خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو بهترین گل‌های راه دور رونالدو

یکی از ویژگی‌های بارز رونالدو به عنوان ستاره میادین فوتبال گل‌های راه دور اوست که توپ را در مقابل حیرت همگان در دروازه جای می‌دهد. برخی به خاطر این گل‌ها به او لقب "مرد موشکی" داده‌اند. در این قسمت نمونه‌هایی از این گل‌ها را ببینید.

دیگر ویدیوهای این سرویس