خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو بهترین‌های سیمون گائوزی - بخش 1

سایمون گائوزی بازیکن تنیس روی میز از کشور فرانسه است که در رقابت‌های انفرادی و تیمی قهرمانی جهان در سال 2013 قهرمان شد و رتبه جهانی او در سال 2016 به چهاردهم رسید.

دیگر ویدیوهای این سرویس