خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو ژیمناستیک- دارحلقه مردان

الفتریوس پترونیاس یونانی، قهرمان جهان در سال 2015، با امتیاز 16.000 به مقام اول در ماده دارحلقه دست یافت. پس از او آرتور زانتی از برزیل نقره گرفت و دنیس آبلیازین از روسیه به مدال برنز رسید.

دیگر ویدیوهای این سرویس