خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو خواستگاری رومانتیک روی سکوی قهرمانی

در رقابت‌های شیرجه المپیک ریو هه‌ژی ورزشکار چینی که در لندن توانسته بود به مدال طلا برسد، این‌بار مغلوب ورزشکار دیگری از کشور چین شد تا به مدال نقره بسنده کند. او البته روی سکوی توزیع مدال در حالی که ناراحت بود، با خواستگار خود، کین کای، از اعضای تیم شیرجه مردان چین، روبرو شد که یک حلقه و یک شاخه گل به او داد. او از این ورزشکار جلوی چشم هواداران خواستگاری کرد که در نهایت با پاسخ مثبت ورزشکار چینی روبرو شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس