خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو طلایی شدن "سهراب" ایران در ریو

سهراب مرادی، وزنه‌بردار کشورمان موفق شد دومین مدال طلای المپیک را برای ایران کسب کند. او که در مسابقات ۹۴+ کیلوگرم رقابت می‌کرد، در یک ضرب با ۱۸۲ کیلوگرم، در دو ضرب با ۲۲۱ کیلو و در مجموع با ۴۰۳ کیلوگرم مدال طلا گرفت. مرادی دو بار با درخواست وزنه ۲۳۴ کیلوگرمی برای جابجایی رکوردهایی جهانی و المپیک اقدام کرد اما موفق نشد و در نهایت با همان مجموع ۴۰۳ کیلوگرم، بالاتر از وزنه برداران بلاروس و لیتوانی ایستاد.

دیگر ویدیوهای این سرویس