خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو اشک‌های شوق مایکل فلپس پس از قهرمانی

در دیدار فینال شنای 200 متر پروانه، مایکل فلپس توانست با کسب زمان 1:53:36 صدم ثانیه به مدال طلا دست یابد. او که برای بیستمین بار روی سکوی قهرمانی قرار گرفت، از شدت هیجان و خوشحالی تحت تاثیر قرار گرفت و اشکهایش سرازیر شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس