خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئوی بازیکن افسانه‌ای پائولو مالدینی- 2

در این ویدیو شما شاهد بخشی از بازی‌های حرفه‌ای و پر افتخار یکی از بازیکنان اسطوره‌ای ایتالیا هستید که هنوز هم جایگاه خود را به اشکال مختلف و در زمینه های مرتبط با این ورزش حفظ کرده است.

دیگر ویدیوهای این سرویس