خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو تمرین سرویس زدن در تنیس روی میز

در این ویدئو با نحوه گرفتن راکت و زدن ضربه به توپ در سرویس تنیس روی میز آشنا خواهید شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس