خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو استادیوم‌های برگزاری مسابقات کوپا آمریکا 2016

10 ورزشگاه با ظرفیت حداقل 50 هزار نفر، به عنوان میزبان مسابقات کوپا آمریکا 2016 انتخاب شدند تا برگزار کننده جشن 100 سالگی فوتبال در این قاره پهناور باشند.

دیگر ویدیوهای این سرویس