خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو گرم کردن مقدماتی

برای شروع هر بازی ابتدا باید بدن را گرم کرد. یکی از روشهای آن، پاسکاری نوبتی و ترکیب این نوع حرکات است. در این ویدئو حالت های مختلف برای این تمرینات آموزش داده می شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو تمرینات پایه ای

ویدیو تمرینات پایه ای

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو سرعت و استقامت

ویدئو سرعت و استقامت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو بازی در دو زمین

ویدیو بازی در دو زمین

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو مربی فوتبال (1)

ویدیو مربی فوتبال (1)

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مربی فوتبال (2)

ویدئو مربی فوتبال (2)

قیمت : اشتراک ویژه