آموزش مقدماتی دو

آموزش مقدماتی دو

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

دوی سرعت در مسافتی کوتاه با آخرین سرعت ممکن انجام می‌شود. سرعت دویدن یک ورزشکار بیشتر به قدرت، انعطاف‌پذیری و تکنیک دویدن او بستگی دارد. سه ماده این رشته ورزشی، دو ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر است و اصلیت قریب به اتفاق دوندگان نخبه را، آفریقایی‌ها تشکیل می دهند. نکات کلیدی در مورد دوی صدمتر، دویست متر و چهارصد متر سرعت، دوی هشتصد متر، اصول قدم گذاری و استارت زدن، شیوه دویدن، حرکات کششی پیش از دویدن و انتخاب کفش‌های مخصوص دو، بخشی از ویدیوهای آموزشی هستند که شما در این سرویس خواهید دید.

ویدیوهای این مجموعه

ویدیو دو 800 متر غیر رایگان

ویدیو دو 800 متر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دو 60 متر سرعت غیر رایگان

ویدئو دو 60 متر سرعت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اصوال قدم گذاری
 در دو غیر رایگان

ویدئو اصوال قدم گذاری در دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کم کردن سرعت بعد از دو غیر رایگان

ویدئو کم کردن سرعت بعد از دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چگونگی شروع دو غیر رایگان

ویدیو چگونگی شروع دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شیوه دویدن غیر رایگان

ویدئو شیوه دویدن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو انتخاب کفش مخصوص دو غیر رایگان

ویدیو انتخاب کفش مخصوص دو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین پلایومتریک غیر رایگان

ویدئو تمرین پلایومتریک

قیمت : اشتراک ویژه
user profile image
0919****873
5/31/2018 2:01:51 PM

عالی هستش بهترین هاست