آموزش پیشرفته یوگا 3

آموزش پیشرفته یوگا 3

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

نکته مهم در یوگا این است که بتوانیم با کم ترین تلاش ممکن حرکتی را با بیشترین کیفیت در اوج کشش و کمال انجام دهیم، به طوری که بدن در نهایت انعطاف پذیری و آرامش قرار بگیرد و حرکات بدون آسیب زدن به هیچ کدام از اندامهای بدن انجام شود. سرویس پیش رو شامل سیکلهای مختلف، حرکات گره ای بازو، چرخشی و تمریناتی به وسیله طناب پارچه ای با هدف ایجاد کشش در کل بدن و تمرکز بر روی کشش شانه ها است.

ویدیوهای این مجموعه