اسکی

قیمت: اشتراک ویژه
عضویت

مجموعه آموزشی متشکل از انواع تکنیک‌های مبتدی تا حرفه‌ای اسکی از قبیل اسکی روی سطوح ناهموار و اسکی داخل پیست